Svolvær

Vågakallen
Vågakallen er et fjell i Vågan kommune i Lofoten i Nordland. Fjellet ligger mellom Kabelvåg og Henningsvær på Austvågøya. Illustrasjon: Marta Anna Løvberg

Nordlandsforsknings kontor i Svolvær er i vekst, og huser for tiden fem ansatte.

Vår målsetting er å være en tydelig og inspirerende partner og kunnskapsaktør for lokalt næringsliv, lokale og regionale myndigheter og lokalsamfunn. Med satsningen "Lofoten: De grønne øyene" har ambisjonen om å være en foregangsregion for det grønne skiftet blitt forankret politisk, og vil være et viktig premiss for strategier og innsatsområder både med tanke på næringslivsutvikling og stedsutvikling i årene fremover. Nordlandsforsknings ambisjon er å bidra til at intensjonene bak FNs bærekraftsmål imøtekommes, og at målsettingene om å bygge et mer bærekraftig Lofoten nås.

Lofoten er i rivende utvikling, og i Svolvær er veien kort til sterke naturopplevelser, det være seg i fjellet, på havet eller i marka. Den lille byen, ofte kalt ‘"verdens minste storby" lokalt, byr også på kulturopplevelser som teater, kino og konserter, et godt restaurant- og utelivstilbud, og er et regionalt handelssenter der alt man trenger kan skaffes lokalt.

Vi ønsker velkommen innom våre kontorer, beliggende på kaikanten et lite steinkast fra torget i Svolvær.

Kontaktpersoner
En side med det meste du trenger å vite for å oppleve verdensberømte Lofoten.
Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten har gått sammen for å gjøre Lofoten til et lavutslippssamfunn.