Setter hvalfangst på agendaen i Svolvær

Vågehval. Foto: Kjell-Arne Fagerheim / Havforskningsinstituttet
I Norge drives det fangst av vågehval. Foto: Kjell-Arne Fagerheim / Havforskningsinstituttet

Hvalfangere opplever at næringen deres blir henvist til en stille død. – Norsk hvalfangst forvaltes på utdatert kunnskap, sier forsker Unn Haukenes Holgersen.

Tidligere var hvalfangst en viktig næring i Norge. Norske hvalfangerne har lenge gitt uttrykk for frustrasjon og opplever at næringen deres blir henvist til en stille død. Hvalen fanges fremdeles, men kjøttet promoteres ikke.

Og ingen snakker lenger om hvalfangst i Norge.

Det skal Lytring gjøre noe med. 8. mai blir det debatt i Svolvær der fremtiden til norsk hvalfangst skal diskuteres. Debatten kan også følges direkte på lytring.no

 

Forsker Unn Haukenes Holgersen ved Nordlandsforskning. Foto: Marta Anna Løvberg
Unn Haukenes Holgersen er utdannet veterinær. Hun jobber nå som forsker ved Nordlandsforskning. Foto: Marta Anna Løvberg

 

Savner faglige begrunnelser

I panelet sitter blant andre Unn Haukenes Holgersen, forsker ved Nordlandsforskning og utdannet veterinær. Holgersen har lenge interessert seg for hval og hvalfangst. Hun etterlyser tydeligere styringssignaler fra myndighetene og et styrket kunnskapsgrunnlag hva angår dyrevelferd i hvalfangst.

– Jeg savner en bedre helhetlig tilnærming til fangstdebatten. I dag blir påstander og faglige uttalelser brukt om hverandre, sier hun.

– Eksempelvis er det synd å se at fiskeriministeren kommer med uttalelser om at hvalfangst er bra for økosystemet, uten å begrunne dette faglig, særlig med tanke på at vi i dag har oppdatert kunnskap som kan tilsi det motsatte, nemlig at levende hval er bra for økosystemet. 

 

Hva, ikke hvem

Forskeren mener vi trenger mer kunnskap både om dyrevelferd, ernæring og hvalens rolle i økosystemet.

– Det finnes ingen krav til oppfølging av dyrevelferd under fangst og ingen krav om inspeksjon. Hvalkjøtt blir promotert som godt og sunt kjøtt, samtidig finner man lite til ingen anbefalinger hva angår kostråd og hvalkjøtt, sier Holgersen.

– Man hører til stadighet «hvilken side er du på», men spørsmålet er ikke hvem som har rett, men hva som er rett.

Under onsdagens debatt, vil Holgersen få selskap av både hvalfangere, politikere og forskere. Under styring av Arne O. Holm skal debattantene prøve å finne svar på om det er på tide å si farvel til norsk hvalfangst eller satse videre på en tradisjonsrik næring.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev