Kristian Nashoug lofoten

ACCESSTOUR

Formålet til ACCESSTOUR er å øke kunnskapen om bærekraftige lokalsamfunn og naturbaserte reiselivsdestinasjoner.

Prosjektet vil avdekke og fremme potensialet for verdiskaping. Et mer tilgjengelig reiseliv kan bidra til å sette ny retning for reiselivsdestinasjoner som ligger med brukket rygg i kjølvannet av Covid-19, og for destinasjoner og lokalsamfunn som ønsker en mer bærekraftig reisemålsutvikling. 

Et reiseliv som er tilrettelagt for alle kan bidra til at nye målgrupper velger de tilrettelagte destinasjonene. Eksempler kan være seniorer, mennesker med nedsatte funksjonsevner og familier med små barn. Tilgjengelige opplevelser kan gi et større tilfang av gjester fra markeder som ligger nærmere destinasjonen. Kombinert med en sterkere orientering mot lokale-, regionale-, nasjonale- og nære utenlandsmarkeder, kan et mer tilgjengelig reiseliv både bidra til å redusere reiselivets karbonavtrykk og til bedre folkehelse, økt livskvalitet og dermed økt bolyst for lokalbefolkningen.

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Beitostølen helsesportsenter
SINTEF Digital
Universitetet i Sørøst-Norge
ENAT - European Network for Accessible Tourism
Visit Vesterålen
Destination Lofoten
Visit Telemark
Beitostølen Utvikling
Trollrock (Beitostølen - Øystre Slidre kommune)
Myhre Gård (Beitostølen - Øystre Slidre kommuner)
Beito Husky (Beitostølen - Øystre Slidre kommune)
Museum Nord (Lofoten og Vesterålen)
Hotell Richard With (Vesterålen - Hadsel)
Nyksund bedriftsnettverk (Vesterålen - Øksnes)
Nyvågar rorbuhotell (Lofoten - Vågan)
Reinefjorden sjøhus (Lofoten - Moskenes)
Telemark næringshage
Telemarkskanalen Regionalpark
Tromsø Accessible Tours (Tromsø)
Hadsel kommune
Øystre Slidre kommune
Nordland fylkeskommune
FFO - Funksjonshemmedes fellsorganisasjon
Egga utvikling (underleverandør)
Norsk Turistutvikling (underleveranndør)

Del:

FacebookLinkedInTwitter