Reinflytting. Foto: Thoralf Fagertun
Reinflytting. Foto: Thoralf Fagertun

Klima, naturressurser og naturtap

Forskningsgruppen "Klima, naturressurser og naturtap" består av dyktige forskere med ekspertise innen bærekraftig utvikling på tvers av ulike sektorer og geografiske områder. Vårt fokus ligger i å forstå og løse utfordringer innenfor blå-grønn sektor. Vi legger spesiell vekt på prosessene som er knyttet til klimaendringer og naturtap, samt samspillet mellom næringer basert på naturressurser, offentlig politikk og forvaltning.
Vår gruppe besitter en bred kompetanse som omfavner en rekke fagområder, inkludert statsvitenskap, sosiologi, geografi, antropologi, økonomi, teknologi og økologi. Vår arbeidsmetode er tverrfaglig, og vi engasjerer oss i komplekse samfunnsspørsmål som krever en integrert tilnærming. Vi er en gruppe bestående av omtrent 13 forskere, som opererer fra utgangspunktet i nordlige lokalsamfunn, men med tette forbindelser til globale miljøproblematikker og internasjonale forskernettverk.

Vi har en bred geografisk profil selv om mange av våre prosjekt er forankret i Nord generelt og Nordland spesielt. Vårt forskningsarbeid strekker seg fra Sør til Nord, Øst og Vest med partnere i Spania og Svalbard, Finland og USA, for å nevne noen. Dette beriker vårt perspektiv og vår forståelse av utfordringene knyttet til klima, naturressurser og tap av biodiversitet på en global skala.