Foto: Bjørn Erik Olsen / nordnorge.com
Hav og kyst er blant Nordlandsforsknings spesialiteter og gjør instituttet klar til å bidra i internasjonalt samarbeid på området. Foto: Bjørn Erik Olsen / nordnorge.com

Bærekraftige verdikjeder i Nordiske Kystsamfunn

Lokalsamfunn

Dette prosjektets formål er å oppdatere og fremtidssikre en felles erfaring om den betydning havets ressurser har for kystsamfunnenes verdiskapning og bærekraftige utvikling i nåtidens Norden. 

Avhengigheten av havets ressurser er et felles historisk vilkår for Nordens kystsamfunn. Med tiden er denne avhengigheten markant endret, og henger sammen med at også kystsamfunnenes økonomiske, politiske og sosiokulturelle sammenhenger har endret seg markant. Det er stadig færre som arbeider innen fiskeri og fiskeindustri, hvor eierskap og rettigheter er konsentrert, og forvaltningssystemene stadig mer komplekse. Forhold som høyere utdannelse, migrasjon, turisme, oppdrett og andre deler av ”den blå økonomien”, er med på å transformere kystsamfunnenes vilkår og muligheter i andre og nye retninger. Disse retningene er ikke nødvendigvis knyttet direkte til adgangen til selve fiskeressursen, eller kanskje er de akkurat det, bare i nye og andre sammenhenger? Dette prosjektets formål er å oppdatere og fremtidssikre en felles erfaring om den betydning havets ressurser har for kystsamfunnenes verdiskapning og bærekraftige utvikling i nåtidens Norden. 

Oppdragsgiver
Nordisk Ministerråd
Ledes av
Ilisimatusarfik
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter