Foto: Chris Murray / Unsplash

Filmdestinasjon Nord-Norge

Lokalsamfunn

Formålet med prosjektet er å avdekke potensialet for filmturisme i Nord-Norge og på Svalbard.

Prosjektet skal avdekke reiselivsnæringens erfaring med og kapasitet til å utvikle Nord-Norge som en attraktiv filmdestinasjon for filmturisme. I kapasitetlegger vi både kunnskap, erfaring, ambisjoner og interesse, samt ytterligerekompetansebehov for å være vertskap for store film- og TV-produksjoner på destinasjonsnivå. Videre er  eksisterende infrastruktur (overnatting, bespisning, transport og logistikk, areal osv.) og interessen for utvikling av egne opplevelsesprodukter med utgangspunkt i filmproduksjoner en del av kapasiteten.

Prosjektet skal også avdekke potensialet for etableringen av et nettverk aktører/destinasjoner som ønsker å økeegen verdiskaping ved å utvikle Nord-Norge som filmdestinasjon/filmturisme i Nord-Norge.

Videre har prosjektet som delmål å vurdere potensialet for, samt utvikle problemstillinger for et hovedprosjekt med mål om å utvikle en modell for bærekraft.

Oppdragsgiver
Nordnorsk Filmkommisjon
Prosjektleder
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
InnOpp
Arctic365
Nordnorsk Reiseliv
Narviksentret
Visit Narvik
Hermetikken Kulturnæringshage

Del:

FacebookLinkedInTwitter