Reinflytting. Foto: Thoralf Fagertun
Reinflytting. Foto: Thoralf Fagertun

Klima, naturressurser og naturtap

Forskningsgruppen "Bærekraft - Klima, naturressurser og naturtap" består av 13 dyktige forskere med ekspertise innen bærekraftig utvikling og klimatilpasning på tvers av ulike sektorer og geografiske områder. Vårt fokus ligger i å forstå og løse samfunnsutfordringer knyttet til blå-grønn sektor, miljøforvaltning, klimaendringer og naturtap, særlig i Arktis, samt samspillet mellom små og store næringer som baserer seg på naturressurser.
Gruppa har bred kompetanse som omfavner en rekke fagområder, inkludert statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi, antropologi, økonomi og økologi. Våre arbeidsmetoder er tverrfaglige, og vi engasjerer oss i komplekse samfunnsspørsmål som krever en integrert tilnærming og inkluderer aktører i samfunnet. Vi har en bred forståelse av globale klima- og miljøproblematikker og tette bånd til internasjonale forskernettverk.

Vi har en bred geografisk profil, selv om mange av våre prosjekt er forankret i nordlige strøk generelt og Nordland fylke spesielt. Vårt forskningsarbeid involverer partnere i Portugal, Spania, Finland, Tyskland, Pakistan, USA og på Svalbard, for å nevne noen. Dette beriker våre perspektiver og utvider våre forståelser av de globale utfordringene knyttet til klima, naturressurser og tap av biodiversitet.
Leder