Reinflytting. Foto: Thoralf Fagertun
Reinflytting. Foto: Thoralf Fagertun

Klima, naturressurser og naturtap

Forskningsgruppen "Bærekraft - Klima, naturressurser og naturtap" består av 13 dyktige forskere med ekspertise innen bærekraftig utvikling og klimatilpasning på tvers av ulike sektorer og geografiske områder. Vårt fokus ligger i å forstå og løse samfunnsutfordringer knyttet til blå-grønn sektor, miljøforvaltning, klimaendringer og naturtap, særlig i Arktis, samt samspillet mellom små og store næringer som baserer seg på naturressurser.
Gruppa har bred kompetanse som omfavner en rekke fagområder, inkludert statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi, antropologi, økonomi og økologi. Våre arbeidsmetoder er tverrfaglige, og vi engasjerer oss i komplekse samfunnsspørsmål som krever en integrert tilnærming og inkluderer aktører i samfunnet. Vi har en bred forståelse av globale klima- og miljøproblematikker og tette bånd til internasjonale forskernettverk.

Vi har en bred geografisk profil, selv om mange av våre prosjekt er forankret i nordlige strøk generelt og Nordland fylke spesielt. Vårt forskningsarbeid involverer partnere i Portugal, Spania, Finland, Tyskland, Pakistan, USA og på Svalbard, for å nevne noen. Dette beriker våre perspektiver og utvider våre forståelser av de globale utfordringene knyttet til klima, naturressurser og tap av biodiversitet.
  • Lokalmat. Foto: Christian Borlongan / nordnorge.com

    Produsenter og foredlere av lokalmat vil gjerne tilby sine produkter til markedet, men hindres av en politikk som prioriterer storskalaproduksjon.

  • Marta Anna Løvberg. Foto: Lise Fagerbakk

    Den internasjonale kongressen Arctic Congress Bodø 2024, vil om et drøyt halvår samle over tusen deltakere i Bodø. Nå går Marta Anna Løvberg i komiteen opp en av kulturløypene i programmet.

  • Julia Olsen i Longyearbyen. Foto: Thoralf Fagertun

    Seniorforskar Julia Olsen er teken opp som eitt av ti nye medlemmar i Akademiet for yngre forskarar.