Foto: nordnorge.com

EmpowerUs

Bærekraft

Det EU-finansierte prosjektet EmpowerUs handler om å gjøre kystsamfunn motstandsdyktig, inkluderende og bærekraftig i møtet med fremtidens utfordringer. 

Kystsamfunn står overfor mange utfordringer, inkludert ekstremvær som følge av klimaendringer, økt press fra byutvikling og reiseliv, samt endringer i tradisjonelle og kulturelle uttrykk. I møtet med et slikt mylder av skiftende utfordringer, kan det være vanskelig å tilpasse seg. Med bakgrunn i erkjennelsen av at slike komplekse utfordringer behøver sammensatte, integrerte løsninger. EmpowerUs skal støtte kystsamfunn med å skape sammensatte, integrerte og fleksible løsninger for å støtte deres overgang til en mer bærekraftig, inkluderende og motstandsdyktig utvikling av kysten. 

Oppdragsgiver
EU - Horizon Europe
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-
Samarbeidspartnere
Aalborg University (Danmark)
Atlantic Technological University (Irland)
Autonomous University of Barcelona (Spania)
Bulgarian Biodiversity Foundation (Bulgaria)
Cyprus Marine & Martime Institute (Kypros)
Develpoment Agency of Lemesos LTD (Kypros)
ERINN Innovation (Irland)
Helmholtz Centre for Environmental Research (Tyskland)
Kunnskapsparken Helgeland (Norge)
Ludwig-Maximilians-Universität in Munich (Tyskland)
Natural Resources Institute Finland - Luke (Finland)
Queen's University Belfast (UK)
Ruralis (Norge)
The Fisheries Agency at the Government of Åland (Finland)
Údarás na Gaeltachta (Irland)

Del:

FacebookLinkedInTwitter