Prosjekter

Status

 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  The aim of TIPPING+ is to generate a unique transdisciplinary social science analytical framework to respond to the following intertwined questions:

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Prosjektet analyserer landbrukets betydning i Alstahaug kommune. Analysen omfatter sysselsetting og verdiskaping for både primær - og sekundærlandbruket.

 • -
  Bærekraft
  Velferd
  Avsluttet

  Nordlandsforskning utvikler i samarbeid med Mimir AS og Capia AS et samlet og oppdatert kunnskapsgrunnlag og et utvalg scenarier for utvikling av Trøndelag som en tydelig og relevant opplevelsesdestinasjon mot 2030. Prosjektet startet opp høsten 2019 og fullføres våren 2020, og er et oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune.

  Prosjektleder
 • -
  Bærekraft
  Omstilling
  Avsluttet

  Konjunkturbarometret for Nord-Norge utføres på oppdrag for Sparebanken1 Nord-Norge. Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø samarbeider om å analysere utviklingstrekk i internasjonal, norsk og nordnorsk økonomi og utsiktene fremover. Analyser og utviklingstrekk dokumenteres gjennom publikasjonen Konjunkturbarometret for Nord-Norge og på nettstedet kbnn.no.

  Prosjektleder
 • -
  Omstilling
  Avsluttet

  I AM RRI investigates webs of innovation value chains in additive manufacturing (AM) and identifies openings for responsible research and innovation (RRI).

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Prosjektet skal se på gårdsbaserte virksomheter som ikke gjelder tradisjonelt landbruk. Forskerne vil samle inn kvantitative og kvalitative data om gårdsturisme, gårdsbaserte omsorgstjenester og lokalmatproduksjon skal samles inn og analyseres.

 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Oppdraget er å evaluere utviklingen i reiselivsnæringen i Nordland på regionalt nivå og i forhold til andre fylkes og ulike markedssegment.

 • -
  Bærekraft
  Avsluttet

  Med utgangspunkt i dokumentet Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 - Nasjonal gjennomgang og forslag til prioriteringer, er det gitt en konkret vurdering av hvert enkelt vassdrag som kan revideres.

  Prosjektleder
 • -
  Lokalsamfunn
  Avsluttet

  Prosjektet går ut på å utvikle og pilotteste nye indikatorer som fanger opp opplevelsessiden av turistbesøket.