Konjunkturbarometret for Nord-Norge

Bærekraft
Omstilling

Konjunkturbarometret for Nord-Norge utføres på oppdrag for Sparebanken1 Nord-Norge. Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø samarbeider om å analysere utviklingstrekk i internasjonal, norsk og nordnorsk økonomi og utsiktene fremover. Analyser og utviklingstrekk dokumenteres gjennom publikasjonen Konjunkturbarometret for Nord-Norge og på nettstedet kbnn.no.

 Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø har i 2019 og 2020 ansvaret for produksjonen av innholdet i Konjunkturbarometret for Nord-Norge, på oppdrag fra Sparebank1 Nord-Norge. Sammen har miljøene bred kompetanse knyttet til forskning og analyser av nordnorske samfunns- og næringsutvikling som grunnlag for leveransen.

Gjennom prosjektet analyseres nasjonale og regionale utviklingstrekk i Nord-Norge i sammenheng med virkningene av utviklingen internasjonalt. Resultatene av analyser og prognoser for utvikling blir formidlet i hovedutgaven av Konjunkturbarometret for Nord-Norge hver høst, sammen med løpende publiseringer av temarapporter, statistikk og podcast under portalen kunnskapsbanken.no. Tematisk omhandler stoffet viktige trekk i samfunns- og næringsutvikling i nord, samt hvordan dette får virkninger for mennesker og utvikling av kompetanse og utviklingsmuligheter i nord.

Nærmere informasjon om Konjunkturbarometret finnes på portalen www.kbnn.no.

Oppdragsgiver
Sparebank1 Nord-Norge
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter