Kartlegging av konsesjonskraft i Nordland - effekt av revisjoner

Med utgangspunkt i dokumentet Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 - Nasjonal gjennomgang og forslag til prioriteringer, er det gitt en konkret vurdering av hvert enkelt vassdrag som kan revideres.

Det er ønskelig at man med utgangspunkt i dette greier å gjøre et overslag over økonomiske konsekvenser for hvert vassdrag. Alternativt er det ønskelig med en "formel" for hvordan man kan regne dette ut etter hvert som revisjonssakene kommer inn. Informasjonen skal kun i all hovedsak brukes til intern saksbehandling.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Prosjektleder
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter