Indikatorutvikling og testing

Prosjektet går ut på å utvikle og pilotteste nye indikatorer som fanger opp opplevelsessiden av turistbesøket.

Nasjonalt og internasjonalt synes slike indikatorer lite utviklet og primærformålet her er å få dette gjort i sammenheng med at Destination Lofoten planlegger en større gjesteundersøkelse.

Oppdragsgiver
VRI Nordland, Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter