Trond
Bliksvær
Stillingstittel
Forskningsleder
Mobil
Nøkkelinformasjon

Trond Bliksvær forsker innen temaene funksjonshemming, levekår, sosialpolitikk, boligpolitikk, arbeidsliv og sosial- og helsetjenester.

Utdanning

Dr.polit (Ph.D) in Social Work from Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of Social Sciences and Technology Management, Trondheim