Milliondryss til forskning på boligtilbud for unge

Trond Bliksvær. Foto: Karianne O.A. Pettersen
Nordlandsforsknings Trond Bliksvær er prosjektleder for HOUSYOUNG. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Bare fire av 52 søknader ble innvilget. Forskningsprosjektet HOUSYOUNG med Nordlandsforskning i ledelsen fikk støtte.

Forskningsrådets utlysning «Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge» fikk altså mange søknader, men innvilget bare fire, som fikk 10 millioner kroner hver.

– Det er veldig godt å se at vi klarer å kjempe om midler også når konkurransen er som størst, sier seniorforsker Trond Bliksvær, som er prosjektleder for HOUSYOUNG og Forsker 1 ved Nordlandsforskning.

– Og så er vi selvsagt veldig glad for å få anledning til å drive forskning om dette spennende tilbudet som en del nordnorske kommuner har startet opp og samarbeider om.

For HOUSYOUNG handler om hvordan norske kommuner kan sikre inkludering av unge med komplekse behov ved å tilby dem egne boliger. Boligtilbudet det er snakk om, baserer seg på den såkalte FOYER-modellen.

– FOYER-modellen tilbyr unge i alderen 16-25 år å leie egne boliger i et bofellesskap med andre i samme alder. Her får de støtte av miljøterapeuter og mulighet for fellesskap med andre beboere, sier Bliksvær.

– Ideen er å hjelpe beboerne til å skape seg et godt voksenliv gjennom å gi dem ansvar for seg selv og sin egen bolig, samtidig som de får en voksenstøtte de ikke ville fått ellers. 

 

Nettverk i nord

I Nord-Norge og Trøndelag har sju kommuner startet opp et FOYER-tilbud og flere viser interesse for modellen. HOUSYOUNG skal følge disse kommunene og utvikle kunnskap om hva det betyr for unge i sårbare situasjoner å ha egen bolig og hvordan hjelpeapparatet kan bruke boligmodellen til å inkludere barn og unge.  

– Prosjektgruppa består av forskere både fra Norge, Danmark og Skottland. I tillegg er både Husbanken og Statsforvalteren i Nordland med på laget, sier Bliksvær.

– Vi har også med oss alle de seks kommunene i nettverket Oppvekstløft i Nord, det såkalte OK6-netttverket, bestående av Alta, Tromsø, Harstad, Narvik, Bodø og Mo i Rana.

 

Givende arbeid

Både Stortingsmeldinga «Bustadmeldinga» fra mars i år og regjeringens rykende ferske strategi for barnevernets institusjonstilbud, trekker frem botiltak for barn og unge som viktig.

– HOUSYOUNG treffer sånn sett godt i tiden og fyller viktige kunnskapshull. Vi vet for lite om hva det å ha egen bolig kan bety for livene til utsatte unge som står på terskelen til selvstendig voksenliv, sier Bliksvær.

– Vi skal også undersøke hva det å ha en egen bolig kan bety for unge med barnevernserfaring.

At nettopp Nordlandsforskning står som prosjektleder for et slikt prosjekt, er langt fra tilfeldig.

– HOUSYOUNG kombinerer både boligsosiologiske, barnevernsfaglige og andre perspektiv vi har jobbet mye med her på huset. Også interkommunalt samarbeid er et kjent konsept for oss, sier Bliksvær.

– I tillegg er det svært givende å jobbe sammen med OK6-nettverket, som virkelig ønsker å få til noe for barn og ungdom, sier han.

 

Ungdommen bidrar

I tillegg til de som jobber i nettverket, tjenesteytere og koordinatorer, skal selvsagt ungdommene selv spiller en viktig rolle i prosjektet.

– Vi skal intervjue mellom 25 og 30 ungdommer og følge dem gjennom prosjektperioden. Ungdommene blir også bedt om å fotografere hverdagslivet i boligen sin, forteller Bliksvær.

– I tillegg skal vi etablere et ekspertpanel av ungdommer som har hatt erfaring med FOYER-modellen eller lignende boligtilbud.

Det vil dessuten bli sendt ut et spørreskjema til alle ungdommer i Norge som bor eller har bodd i FOYER-bolig.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev