Foto: Karoline O.A. Pettersen

Ekspertliste

Våre forskere kan mye om mangt. Her finner du noen av temaene vi kan svare på. 

A

Aldring og eldreomsorg: Helga Eggebø, Trond BliksværMerete Kvamme Fabritius

Arbeidsliv: Stian Bragtvedt

Areal og samfunnsplanlegging: Aase Kristine Lundberg, Mathias Brynildsen Reinar, Julien Lebel

Arktis: Brigt Dale, Grete HovelsrudJulia OlsenJulien Lebel

Avfall: Leticia Antunes Nogueira

 

B

Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenester: Esben Olesen 

Bruk og vern-tematikk: Aase Kristine Lundberg

Byutvikling: Mathias Brynildsen Reinar

Bærekraftig omstilling: Leticia Antunes Nogueira

Bærekraftig matsystem: Bjørn Vidar Vangelsten

 

D

Den norske samarbeidsmodellen: Stian Bragtvedt

Digital oppvekst: Fredrik Langeland

Digitale strategier og forretningsmodeller: Nhien Nguyen

 

E

Energispørsmål og vindenergi: Suyash Jolly

 

F

Film som forskningsmetode: Esben Olesen

Fiskeriforvaltning: Maiken Bjørkan

FNs bærekraftsmål: Maiken BjørkanAase Kristine LundbergBjørn Vidar VangelstenMathias Brynildsen Reinar, Karin Marie AntonsenJulien Lebel

FNs klimapanel: Grete Hovelsrud

Fosterhjem: Esben OlesenTrond Bliksvær

Fravær i grunnskolen: Esben Olesen

Funksjonsnedsettelse: Trond BliksværMerete Kvamme Fabritius

 

G

Grønland: Brigt Dale

Geopolitikk: Julien Lebel

Grensekryssende spørsmål i Nordområdene: Julien Lebel

 

H

Havbruk: Maiken Bjørkan

 

I

Industri: Stian Bragtvedt 

Inkludering i arbeidslivet: Trond Bliksvær 

Innovasjon: Leticia Antunes Nogueira

Innovasjon i utviklingsøkonomier: Suyash Jolly 

Innovasjonsledelse: Nhien Nguyen

Innovasjonspolitikk: Suyash Jolly

Innvandringsregulering: Helga Eggebø

 

J

Jernbane: Julien Lebel

 

K

Kartografi: Julien Lebel

Kjønns- og seksualitetsmangfold: Fredrik LangelandHelga Eggebø

Kjønnsperspektiv på klimapolitikk: Aase Kristine LundbergHelga Eggebø

Kjønnsperspektiv på naturforvaltning: Aase Kristine Lundberg 

Klimaendringer: Grete Hovelsrud

Klima og likestilling: Helga Eggebø

Klimarisiko: Bjørn Vidar Vangelsten

Klimatilpasning: Aase Kristine LundbergBrigt DaleJulia OlsenGrete Hovelsrud

Kollektive forskningsmetoder: Helga Eggebø

Kystfiske: Grete Hovelsrud

Kystsamfunn i Nordområdene: Julien Lebel

 

L

Landbruk: Grete Hovelsrud

Levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner: Helga EggebøFredrik Langeland

Likestilling og diskriminering: Helga EggebøFredrik Langeland

Lofoten, Vesterålen og Senja: Brigt DaleKarin Marie AntonsenJulien Lebel

Lokal deltakelse og medvirkning i naturforvalting: Aase Kristine Lundberg

Lokaldemokrati og kommunesektor: Arild GjertsenMathias Brynildsen Reinar

Lokalsamfunn: Grete HovelsrudJulia OlsenJulien Lebel

Luftfart: Julien Lebel

 

M

Marin forsøpling: Julia OlsenLeticia Antunes NogueiraBjørn Vidar Vangelsten 

Medarbeiderdrevet innovasjon: Stian Bragtvedt 

Medier og populærkultur: Fredrik Langeland

Menn og maskuliniteter: Fredrik Langeland

 

N

Nordisk grønn vekst: Suyash Jolly

Nordområdene: Brigt DaleGrete HovelsrudJulia OlsenJulien Lebel

 

O

Omstilling til lavutslippssamfunn: Grete Hovelsrud

Oppdrett: Brigt DaleMaiken Bjørkan

Opplevelsesbasert reiseliv: Merete Kvamme FabritiusKarin Marie Antonsen

 

R

Regional planlegging: Aase Kristine Lundberg

Regional utvikling: Suyash Jolly

Reindrift: Grete Hovelsrud, Camilla Risvoll, Majken Paulsen 

Reiseliv: Julia OlsenKarin Marie AntonsenJulien Lebel, Merete Kvamme Fabritius

Reiseliv i Arktis: Julia OlsenGrete Hovelsrud

Responsible Research and Innovation (RRI): Nhien Nguyen

 

S

Samfunn og miljøkoblinger: Grete Hovelsrud

Samproduksjon av kunnskap: Grete HovelsrudKarin Marie Antonsen

Sirkulærøkonomi: Leticia Antunes NogueiraBjørn Vidar Vangelsten

Sjøtransport i Nordområdene: Julia OlsenJulien Lebel

Skole: Karl Jan Solstad

Svalbard: Julia OlsenGrete HovelsrudJulien Lebel

 

T

Tilgjengelig reiseliv: Merete Kvamme FabritiusKarin Marie Antonsen

Tilpasning til klimaendringer: Grete Hovelsrud

Tilpasningskapasitet: Grete HovelsrudJulia Olsen

Tjenester for barn og unge: Trond Bliksvær

Tradisjonskunnskap: Grete Hovelsrud

Transport og mobilitet: Julien Lebel

Tvang i barne- og ungdomspsykiatrien: Esben Olesen

Tvang og grensesetting i fosterhjem: Esben OlesenTrond Bliksvær

 

U

Unges møte med psykisk helsevern: Esben Olesen

Utenforskap og radikalisering: Fredrik Langeland

Utmarksforvaltning: Aase Kristine Lundberg

Utvinningsindustriene (olje og gass, gruvedrift): Brigt Dale 

 

V

Vern av kystsone: Maiken BjørkanJulien Lebel

Verneforvaltning, nasjonalparker og landskapsvernområder: Aase Kristine Lundberg

Videregående opplæring: Karin Marie Antonsen

 

Kontaktpersoner