Camilla
Risvoll
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Camilla Risvoll jobber med tverrfaglig forskning innen ressursforvaltning, bærekraft, endringsprosesser og klimatilpasning i lokalsamfunn, lokal medvirkning, og bruk og vern av land - og havressurser.

Utdanning

Risvoll har ph.d. i sosiologi. Hun har master i internasjonale miljøstudier fra Noragric, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Bachelor og Honours i Environmental Management fra University of Queensland, Australia.

  • Lokalmat. Foto: Christian Borlongan / nordnorge.com

    Produsenter og foredlere av lokalmat vil gjerne tilby sine produkter til markedet, men hindres av en politikk som prioriterer storskalaproduksjon.

  • Camilla Risvoll (Nordlandsforskning), Tom Lifjell (Ildgruben reinbeitedistrikt) og Svein Morten Eilertsen (NIBIO). Foto: Aase Kristine Lundberg

    Når utbyggere, konsekvensutredere og planleggere skal tolke reindriftens arealbrukskart, kan de misforstå reindriftens behov. Kart som inkluderer tradisjons- og erfaringsbasert kunnskap, bidrar til å løse utfordringer før de oppstår.

  • Camilla Risvoll og Bjørn Vidar Vangelsten. Foto: Marta Anna Løvberg

    Nordlandsforskning inviterer til arbeidsverksted på Fauske 9. november, for å diskutere fremtidens lokalmat og matproduksjon i Salten.

Del:

FacebookLinkedInTwitter