Hilde
Åsheim
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Hilde Åsheim forsker på styring og organisering av velferdstjenester, med fokus på NAV og barnevern. Hennes forskningsinteresser retter seg også mot barn, unge, utenforskap og utdanningsforskning. Åsheim har arbeidet med barnevern- og sosialarbeiderutdanning, og hun har mange års erfaring fra praksisfeltet. Samlet gir dette en god forståelse av ulike samfunnsaktørers arbeidsområder.

Utdanning

Ph.d. i sosiologi fra Nord universitet. Doktorgradsavhandlingen, Aktiveringspolitikkens ekko: Om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV, handler om hvordan arbeidsavklaringsprosesser i Nav for unge med psykiske lidelser styres og organiseres.

Del:

FacebookLinkedInTwitter