Julien
Lebel
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Julien Lebel forsker på transport, mobilitet, grensekryssende spørsmål og strategiene som utvikles av politiske aktører på ulike områder. Kartografi brukes som et viktig verktøy i hans forskning, særskilt for å gjennomføre analyser på ulike geografiske nivåer, studere samferdselsnettverk, samt synliggjøre motstridende interesser og forskjellige utviklinger i samfunnet som har romlige konsekvenser.

Utdanning

PhD i samfunnsgeografi med en spesialisering i geopolitikk fra Institut français de géopolitique (IFG), Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis