Jarle
Løvland
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Jarle Løvland jobber med strategisk ressurs- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling, partsbasert samarbeid og medvirkningsbasert bedriftsutvikling, kvalitetsledelse, regional organisering av næringsutvikling og forskning.

Utdanning

Vurdert kompetent som forsker I ved Fiskeriforskning (1991), Høyere avdelings studium i administrasjon/doktorgradsstudier ved NHH – kursdel og eksamen (1996 – 1997), Siviløkonomstudiet fra Norges Handelshøyskole, Bergen (1977 – 1981).

  • Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.

    Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".

  • Indigo-gjengen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland

    De neste seks årene skal Nordlandsforskning være med på å utvikle kunnskapsbasert grønn industri på Helgeland.

  • Bankgata flerbrukshall er bygd av massivtre. Foto: Stein-Petter Hillestad

    Prosjektet TallWood skal promotere mer bruk av tre i større bygg. I skogfylket Nordland er potensialet betydelig.

Del:

FacebookLinkedInTwitter