Jarle
Løvland
ansatt
Bærekraft
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Jarle Løvland jobber med strategisk ressurs- og kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling, partsbasert samarbeid og medvirkningsbasert bedriftsutvikling, kvalitetsledelse, regional organisering av næringsutvikling og forskning.

Utdanning

Vurdert kompetent som forsker I ved Fiskeriforskning (1991), Høyere avdelings studium i administrasjon/doktorgradsstudier ved NHH – kursdel og eksamen (1996 – 1997), Siviløkonomstudiet fra Norges Handelshøyskole, Bergen (1977 – 1981).

Del:

FacebookLinkedInTwitter