Nyhetsarkiv

 • Foto: Reiner Schaufler / nordnorge.com

  Læreboka «Introduksjon til miljøplanlegging» er preget av kunnskap utviklet ved Nordlandsforskning.

 • Maiken Bjørkan. Foto: Allan Berg

  Maiken Bjørkan og Nordlandsforskning blir koordinator for et av de største prosjektene i instituttets historie.

 • Indigo-gjengen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland

  De neste seks årene skal Nordlandsforskning være med på å utvikle kunnskapsbasert grønn industri på Helgeland.

 • Forsker 1 Maiken Bjørkan. Foto: Allan Berg

  Forsker 1 er forskningsinstituttenes svar på professortittelen og henger svært høyt.

 • Nordlandsforsknings Maiken Bjørkan er oppnevnt til arbeidsgruppen for samfunnsforskning i The International Arctic Science Committee (IASC). norsk

 • Fiskerne er bekymret for rekebestanden langs kysten. Foto: Guldborg Søvik

  Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Forskerne skal nå sjekke hva som skjer med rekebestanden.