Forskningsmillioner til grønn omstilling på Helgeland

Indigo-gjengen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland
Gjengen bak Indigo: Marianne Steinmo og Thomas Lauvås ved Senter for Industriell Forretningsutvikling, Nord Universitet, Tazrin Ahmed ved SINTEF Helgeland, Gunnar Moe ved Rana Gruber, Ada Jervell ved SINTEF Helgeland, Monica Paulsen ved Kunnskapsparken Helgeland og ACT, Kim-Andrè Åsheim ved Mo Industripark, Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning. Fremst står prosjektleder Krister Salamonsen. Foto: Kunnskapsparken Helgeland

De neste seks årene skal Nordlandsforskning være med på å utvikle kunnskapsbasert grønn industri på Helgeland.

Et skikkelig storprosjekt har fått støtte av Forskningsrådet. De neste seks årene får «Indigo» 28 millioner kroner til å utvikle regionalt næringsliv på Helgeland. Med egeninnsatsen fra alle partnerne blir omfanget på rundt 40 millioner.  

Partnerne det er snakk om er i tillegg til Nordlandsforskning også Sintef Helgeland og det sterke industrimiljøet med Mo Industripark og ACT-klyngen i spissen. Nord universitet leder prosjektet.

– Fokuset er styrke industrimiljøet på Helgeland med relevant forskning og kompetanse, sier Jarle Løvland som er forskningsleder for næringsgruppa ved Nordlandsforskning.  

– Hovedideen er at FoU-miljøene jobber sammen med og hos næringslivet for å utvikle nye og bærekraftige løsninger og ta del i de store mulighetene for grønn industrialisering.  

 

Høster frukter av samlokalisering 

På Campus Helgeland sitter Nordlandsforsknings Maiken Bjørkan, som har vært med på å utforme søknaden til Forskningsrådet. Hun er strålende fornøyd med tildelingen. 

– Du snakker om at samarbeid kan bære frukter, sier hun.  

FoU-miljøet ved Campus Helgeland består av Nordlandsforskning, SINTEF Helgeland og Senter for industriell forretningsutvikling ved Nord universitet. Sammen skal de nå bistå industrien med å finne en bærekraftig vei inn i fremtiden. Tett samhandling med ACT-klyngen og Kunnskapsparken  

– Dette er et kjempeviktig prosjekt. Helgeland står ovenfor stor vekst og skal være spydspissen i arbeidet med å få til det grønne skiftet basert på industriens behov, sier Bjørkan. 

– Indigo er et barn av Campus Helgeland. Det å være samlokalisert og tett på industrien har nå ført til mange viktige millioner til regionen.  

 

Viktig med lang varighet 

Nordlandsforskning har hovedansvar for den ene av tre arbeidspakker i prosjektet.  

– Vi samarbeider tett med de andre arbeidspakkene, men har spesielt ansvar for å utvikle en strategi for å bygge og styrke et velfungerende regionalt innovasjonssystem for grønn vekst, sier Løvland.

– Vi er heldig som kan bygge videre på Nordlands lange erfaring med å jobbe strategisk med næringsinnovasjon, der industrimiljøet på Helgeland er en viktig motor for omstilling og økt bærekraft. 

At prosjektet varer i hele seks år, ser forskningslederen som en stor styrke.  

– Indigo gir oss muligheten til å videreutvikle samarbeid mellom industrimiljø og forskning over tid, sier han.  

–  Det er viktig å få til langvarige arenaer for å utvikle samarbeid. Prosjektet og det tette samspillet med industrimiljøet og ACT-klyngen vil gi relevant innsikt og skape nettverk til nytte både for næringslivet, regionen og oss forskere.  

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev