Ragnhild Holmen
Waldahl
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forskningsleder / Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Ragnhild Holmen Waldahl forsker på velferdsinnovasjon og organisering av og samarbeid mellom velferdstjenester. Empirisk spenner prosjektene fra ungdom, frafall og utenforskap til velferdsteknologi og helse- og omsorgstjenester til eldre. Hun er opptatt av og har god erfaring med å utvikle og gjennomføre innovasjons- og forskningsprosjekter i tett samarbeid med offentlige aktører.

Utdanning

Cand. Polit i statsvitenskap, og har fag som sosialøkonomi og idrett i fagbakgrunnen.

  • Partnerskap for ung inkludering. Foto: NFK

    Nordlandsforskning er med i et nytt partnerskap som skal styrke arbeidet med ung inkludering i Nordland. Et av tiltakene er Oppvekstkonferansen, som finner sted i Bodø 30. og 31. januar.

  • Foto: Karoline O.A. Pettersen

    En rekke nye, store prosjekter har økt behovet for forskere i nord. Nordlandsforskning har nå flere stillinger ledig og banker hjertet ditt for havet eller velferdsforskning, kan drømmejobben være innen rekkevidde.

  • Lytring: Hvem har skylda når ungene dropper ut av skolen? Illustrasjon: Vegard Albert Skogmo

    Rana ungdomsskole har flere elever som aldri møter på skolen. Fravær er et økende problem i hele landet. Lytring vil finne ut hvorfor.

Del:

FacebookLinkedInTwitter