Marta Anna
Løvberg
ansatt
Administrasjon
Stillingstittel
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil
Nøkkelinformasjon

Strategisk prosjekt kommunikasjon, visuell kommunikasjon, innholdsproduksjon (foto, video og design), sosiale medier, arrangementer.