Inger Marie
Holm
ansatt
Velferd
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Inger Marie Holm forsker på forebygging mot utenforskap, rus og kriminalitetsutvikling i ungdomsbefolkningen samt tverretatlig samarbeid, særlig relatert til barn- og unges oppvekst og velferd. Videre er hun opptatt av forskning i flerkulturelle kontekster, med særlig interesse for flerkulturell kommunikasjon og kultursensitivitet. Holm har også erfaring fra e-helseforskning, herunder aldring og ensomhet i en e-helsekontekst. Holm er opptatt av samhandling mellom tjenester, og har blant annet initiert og drifter det nordnorske samarbeidsnettverket CYPRO | UiT, et dugnadsbasert nettverk for og med forebyggende tjenester i barn- og ungebefolkningen. I Holms arbeid kan lovtolkning og formidling av juridiske analyser inngå. Hun har også erfaring med forskningsformidling via media.

Forskningstemaer: Utenforskap, ungdom, sosial ulikhet, forebygging, tverretatlig samarbeid, brukermedvirkning, jus, flerkulturell kommunikasjon, kultursensitivitet.

Utdanning

Master i rettsvitenskap (UiT 2022)

Ph.d. i sosiologi (UiT 2011)

Cand.polit. planlegging og lokalsamfunnsforskning (UiT 1998)

Del:

FacebookLinkedInTwitter