Daniel
Weiss
ansatt
Lokalsamfunn
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Daniels ekspertise spenner over et mangfoldig sett av tverrfaglige felt, men fokuserer først og fremst på skjæringspunktet mellom sosial ulikhet og helse. Disse interessene inkluderer forskning på teknologi og innovasjon, men også politisk styring og samfunnsutvikling, skjæringspunktet mellom sosial og miljømessig bærekraft, sosial og politisk makt og menneskerettigheter, og livskvalitet, helse og etikk. Hans akademiske bakgrunn er sterkt inspirert av arbeid innen samfunnsmedisin og helsesosiologi, men også farget av et tverrfaglig perspektiv fra sosial-, helse- og teknologivitenskap. I tillegg til å bruke tid på å jobbe som forsker, har han i mange år jobbet med folkehelse og forvaltning på fylkesnivå, som aktivist i tverrsnittet mellom miljø- og industrispørsmål, som småskala grønnsaksbonde og som fjell- og skiguide.

Utdanning

Daniel har bachelorgrad (2008) og mastergrad (2011) fra institutt for kinesiologi ved San Diego State University og PhD (2019) fra institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hans doktorgrad finner du her: "The Pro-Innovation Paradox: Social inequalities and health in an age of technological transformation". 

Del:

FacebookLinkedInTwitter