Svalbard 1

Sustainable tourism in Svalbard – a Balancing Act

BalancingAct logo

Prosjektet skal studere hvordan reislivsnæringen på Svalbard kan skape nye og bærekraftige utviklingsmuligheter som svarer på de ulike transformative endringene som både samfunnet og naturen på Svalbard gjennomgår, samtidig som et levedyktig lokalsamfunn opprettholdes og naturen beskyttes.
 

Spørreundersøkelse: Turisme på Svalbard - Hvordan påvirker det ditt liv?

Hvis framtidens turisme på Svalbard skal være bærekraftig må den ta tilstrekkelige hensyn både til miljø, lokalsamfunnets ønsker og behov og støtte opp om lokale næringer. En viktig del av å definere muligheter og handlingsrommet for turismen er å ha god kunnskap om holdninger til turismen blant lokalbefolkningen. Resultatene vil bli brukt i utformingen av framtidens reiselivsutvikling på Svalbard. Dine meninger er viktige og vi håper du vil ta deg tid til å bidra med synspunkter og erfaringer.

DELTA I UNDERSØKELSEN HER

LES MER OM UNDERSØKELSEN

 

Prosjektet er et samarbeid mellom de Svalbard-baserte turistaktørene AECO og Visit Svalbard, og forskere fra Nordlandsforsking, Vestlandsforskning, Unis, NINA og Brown University.

Reiselivet på Svalbard må forholde seg til krav og pressfaktorer fra norsk forvaltning og Svalbard-politikk, FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, klimaendringer og lokalbefolkningens holdninger til turisme. Prosjektet vil studere handlingsrommet som oppstår når reiselivsnæringen skal balansere disse ulike kravene og pressfaktorene, og fremskaffe ny innsikt om i hvilken grad politikk og forvaltning kan bidra til eller begrenser økonomiske utviklingsmuligheter og naturvern.

Prosjektets resultater vil være instrumentelle i å utvikle bærekraftige turistaktiviteter- og produkter. Slike produkter inkluderer aktiviteter der turister deltar i miljø eller lokalsamfunnsaktiviteter, og aktiviteter der turistene får en bedre forståelse for sammenhengene i økosystemene som igjen kan bidra til endringer i adferd i bærekraftig retning hos turistene.

Prosjektet vil bidra med kunnskap til diskusjonen om fremtidig utvikling av Svalbard-politikken og den nasjonale diskursen om avveininger mellom miljø- og klimahensyn og lokal reiselivsbasert verdiskaping. Prosjektet har en tydelig samproduksjonstilnærming til kunnskap og vil arrangere et sommerkurs for PhD-studenter på Svalbard.

 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II, bistilling
Vitenskapelig assistent
Janne Søreide
Professor UNIS
Bjørn Kaltenborn
Seniorforsker NINA
Halvor Dannevig
Forskningsleder Vestlandsforskning
Samarbeidspartnere
AECO
Visit Svalbard
Vestlandsforskning
Unis
NINA
Brown University

Del:

FacebookLinkedInTwitter