Svalbard 1
Foto: Bjørn Klauer / nordnorge.com

Sustainable tourism in Svalbard – a Balancing Act

Bærekraft
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Prosjektet skal studere hvordan reislivsnæringen på Svalbard kan skape nye og bærekraftige utviklingsmuligheter som svarer på de ulike transformative endringene som både samfunnet og naturen på Svalbard gjennomgår, samtidig som et levedyktig lokalsamfunn opprettholdes og naturen beskyttes.
 

Prosjektet er et samarbeid mellom de Svalbard-baserte turistaktørene AECO og Visit Svalbard, og forskere fra Nordlandsforsking, Vestlandsforskning, Unis, NINA og Brown University.

Reiselivet på Svalbard må forholde seg til krav og pressfaktorer fra norsk forvaltning og Svalbard-politikk, FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, klimaendringer og lokalbefolkningens holdninger til turisme. Prosjektet vil studere handlingsrommet som oppstår når reiselivsnæringen skal balansere disse ulike kravene og pressfaktorene, og fremskaffe ny innsikt om i hvilken grad politikk og forvaltning kan bidra til eller begrenser økonomiske utviklingsmuligheter og naturvern.

Prosjektets resultater vil være instrumentelle i å utvikle bærekraftige turistaktiviteter- og produkter. Slike produkter inkluderer aktiviteter der turister deltar i miljø eller lokalsamfunnsaktiviteter, og aktiviteter der turistene får en bedre forståelse for sammenhengene i økosystemene som igjen kan bidra til endringer i adferd i bærekraftig retning hos turistene.

Prosjektet vil bidra med kunnskap til diskusjonen om fremtidig utvikling av Svalbard-politikken og den nasjonale diskursen om avveininger mellom miljø- og klimahensyn og lokal reiselivsbasert verdiskaping. Prosjektet har en tydelig samproduksjonstilnærming til kunnskap og vil arrangere et sommerkurs for PhD-studenter på Svalbard.

 

Balancing Act workshop i Longyearbyen oktober 2022