Stian
Bragtvedt
ansatt
Position
Researcher II
Mobile phone
Key qualifications

Stian Bragtvedt forsker på arbeidsliv, med fokus på samarbeid mellom bedrifter og fagforeninger på virksomhetsnivå. Han er spesielt opptatt av den norske modellen og berøringspunkter mellom innovasjon og klassekompromiss.

Education

PhD i sosiologi fra Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11, Bodø

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN