Stemmer kartet med terrenget? Underveisrapport fra en følgeevaluering av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
Av
Clara Luckner Strømsvik
Ann Kristin Eide
Therese Marie Andrews
Annelin Seppola
Velferd
Report
Year published:
2016
File
NF 7-2016.pdf (2.5 MB)