Kjærkommen støtte. Om Nordland fylkeskommunes tilskudd til samisk kultur, språk og samfunnsliv
Av
Karl Jan Solstad
Therese Marie Andrews
Jarle Løvland
Velferd
Report
Year published:
2018
File
Vi har blant annet sett på hva tilskuddet har blitt brukt til, hvordan tilskuddet er fordelt mellom forskjellige typer aktiviteter og mellom forskjellige samiske språk, og på mottakeres erfaringer med den økonomiske støtten. Rapporten gir også innsikt i fylkeskommunens generelle innsatser rettet mot det samiske feltet, for eksempel den relative innsatsen overfor de ulike samiske grupperingene. Det materialet som legges fram, gir indikasjoner på betydningen av de fylkeskommunale støtteordningene til samiske saker i Nordland.