Kjærkommen støtte. Om Nordland fylkeskommunes tilskudd til samisk kultur, språk og samfunnsliv

I dette oppdraget har vi fulgt en pengestrøm på bortimot 19 millioner kroner i en treårsperiode fra og med 2014 til og med 2016.

Vi har blant annet sett på hva tilskuddet har blitt brukt til, hvordan tilskuddet er fordelt mellom forskjellige typer aktiviteter og mellom forskjellige samiske språk, og på mottakeres erfaringer med den økonomiske støtten. Rapporten gir også innsikt i fylkeskommunens generelle innsatser rettet mot det samiske feltet, for eksempel den relative innsatsen overfor de ulike samiske grupperingene. Det materialet som legges fram, gir indikasjoner på betydningen av de fylkeskommunale støtteordningene til samiske saker i Nordland.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 2/2018
ISBN
978-82-7321-735-6
Antall sider 62
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern