VISUM Norden

Velferd

Velferdsinnovasjon og samhandling rundt unge i Norden, er prosjektets fulle tittel. Nordlandsforskning skal gi en oversikt over forskning og praksis rundt unge mellom 16-29 år i Norden med psykiske helseutfordringer innen utdanning og overgangen skole-arbeidsliv.

Forskerne ser på:

  • årsaker,
  • konsekvenser
  • og gode eksempler i de nordiske landene,

Formålet med oppdraget er å beskrive konkrete virksomheter, innsatser fra prosjekt i Norge, Island og Færøyene med søkelyset på psykisk uhelse, utdanning og arbeidsliv.

Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter