Unges medvirkning

Velferd

Prosjektet er knyttet til utvikling og gjennomføring av et opplæringsprogram for brukermedvirkning for barn og unge.

Prosjektet "Unges medvirkning" er en følgestudie av utviklingen av et opplæringsprogram i brukermedvirkning rettet til  unge og unge voksne. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

Nordlandsforskning skal utarbeide en kunnskapsoppsummering på temaet, samt følge implementeringen av dette programmet under utprøvingsfasen. Mental Helse Ungdom er tildelt midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering for å gjennomføre dette prosjektet.

Oppdragsgiver
Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter