Foto: Brynjar Hilling / nordnorge.com

Smart mobilitet i distriktene

Lokalsamfunn

Læringsnettverket “Smart mobilitet i distriktene” skal se nærmere på nye løsninger for kollektivtransport i distrikter med spredtbygd bosetning og lange avstander.

Nye løsninger for transport i distriktene

Samferdsel er avgjørende for å opprettholde livskraftige lokalsamfunn og dikstriktssentre. Hvordan ser fremtidens løsninger ut?

“Smart mobilitet i distriktene” er initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet skal samle erfaringene som finnes knyttet til nye løsninger for kollektivtransport i spredtbygde strøk og kartlegge potensialet for nye løsninger. Prosjektet etablerer et tidsavgrenset læringsnettverk for fylkeskommuner med fokus på nye løsninger for kollektivtransport, der erfaringer deles og nye løsninger diskuteres.

Oppdragsgiver
Kommunal- og distriktsdepartementet
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter