Læringsnettverk

Ti fylkeskommuner, Statens vegvesen, KS og Distriktsenteret er med i læringsnettverket for smart mobilitet i distriktene.

Gjennom to år skal nettverket samle og dele erfaringer og kunnskap på området, for å bidra til at det legges til rette for et godt samferdselstilbud i distriktene. Læringsnettverket skal være et grunnlag for å videreutvikle god praksis i alle fylkeskommuner som deltar.

 

Deltakere

Agder fylkeskommune

Distriktssenteret

Innlandet fylkeskommune

KS

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Statens vegvesen

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune