PARKAS (Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition) er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert over fire år (2018-2021) gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program.


Parkas skal undersøke forvaltningsordningen for naturvernområder, med Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker som case. Her fra Saltfjellet. Foto: Salten Friluftsråd

PARKAS er ledet av NIKU med forskere fra NIVA, NIBIO og Nordlandsforskning, samt en gruppe utenlandske forskerkollegaer fra flere europeiske land. Prosjektet skal utforske hvordan naturmangfold, kulturhistoriske verdier og andre miljøgoder kan forvaltes på en helhetlig måte som bidrar til å oppnå politiske mål om et bærekraftig samfunn gjennom grønn omstilling.

Les mer på prosjektets hjemmeside

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd, MILJØFORSK
Tidsrom
-
Forskere
Gjesteforsker

Del:

FacebookLinkedInTwitter