NUH!

Velferd

Forprosjektet skal legge grunnlaget for et forskningsprosjekt om NAV sin samhandling med andre aktører rundt unge med psykiske helseproblemer.

Forskerne vil i prosjektet etablere et nettverk av forskningsmiljøer og offentlige aktører, inklusive Nav, som vil delta i hovedprosjektet, utvikle kunnskapsgrunnlaget og identifisere relevante problemstillinger for hovedprosjektet.

Tidsrom
-
Forskere
Forsker I, bistilling
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter