MIDAS

Omstilling

MIDAS er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet. Hovedmålet er å studere forvaltningen av både gruvenæringa og havbruksnæringa i områder som er gjenstand for kommersialisering av mineralressurser.

Spørsmålet er om, og på hvilken måte, ulike forståelser av landskap påvirker hva som defineres som akseptable eller uakseptable inngrep i den lokale naturen.

Hvilke kunnskapssyn og hvilke etiske overlegninger som gjør seg gjeldende blant de som skal forvalte disse næringene er også viktig.

Utgangspunktet er at landskapsverdier må forstås som sammensatte, hvor både økonomiske, kulturelle, sosiale og biologiske aspekter inkluderes i analysene.

Oppdragsgiver
Regionalt forskningsfond Nord
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter