Innbygger- og brukermedvirkning i boligsosialt arbeid

Velferd

En studie av bruker- og innbyggermedvirkning innenfor det boligsosiale området, utført på oppdrag for Husbanken.

Formålet med oppdraget er å bidra med mer kunnskap om innbygger- og brukermedvirkning innenfor det boligsosiale området. I den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd (2014-2020) er brukermedvirkning fremhevet som et av seks suksesskriterier for boligsosialt arbeid. Samtidig viser undersøkelser at brukermedvirkning oppleves vanskelig å operasjonalisere som begrep av sentrale aktører, blant annet Husbanken og kommunale aktører (Molden & Røe, 2019). Også den nye strategien Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) rettes oppmerksomheten mot brukermedvirkning. Husbanken ønsker på denne bakgrunnen å få fremskaffet mer kunnskap om innbygger- og brukermedvirkning innenfor det boligsosiale området, og om mulige tilnærminger og metoder for innbygger- og brukermedvirkning på individ og systemnivå, for ulike målgrupper.

Last ned rapporten: https://nordlandsforskning.no/sites/default/files/2023-05/NF-rapport%20nr%2017-2022%20Medvirkning%20i%20boligsosialt%20arbeid_web.pdf

 

 

Oppdragsgiver
Husbanken
Tidsrom
-
Forskere
Samarbeidspartnere
Nord universitet
Senter for bolig- og velferdsforskning (Bovel)

Del:

FacebookLinkedInTwitter