Følgeforskning Smart spesialisering i Nordland

Bærekraft

Følgeforskning av Nordland fylkeskommmunes innvoasjonsstrategi, som er bygd på smart spesialisering.

I samarbeid med SINTEF, skal Nordlandsforskning i perioden 2016-2019 følgeforske Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi. Strategien, som er bygd på en policy for smart spesialisering, skal bidra til økonomisk vekst gjennom bl.a. bedre regional organisering av virkemidlene for næringsutvikling, og følgeforskningsprosjektet skal understøtte strategiens mål.

Forskerne skal
• utvikle en kunnskapsplattform for smart spesialisering i Nordland
• bidra til utvikling og utprøving av policy og tiltak under strategien i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører
• gjennomføre en effektevaluering av strategien
• formidle resultater på en rekke arenaer i fylket.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker I

Del:

FacebookLinkedInTwitter