Evaluering frisklivsdosetten

Velferd

Innovasjonsprosjektet "Frisklivsdosetten" handler om å få økt aktivitet blant beboere i den institusjonsbaserte eldreomsorgen i Meløy kommune.

Frisklivsdosetten er en metode som skal bidra til mer systematisert arbeid i omsorgen. Nordlandsforskning studerer prosjektet gjennom å følge ideen, utviklingen og implementeringen av metoden.

Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om:

  • Prosjektet og erfaring med metoden
  • Hva er nytt ved denne måten å systematisere aktivitet rundt eldre i institusjonsomsorgen på?
  • Hvordan spre og overføre erfaringer fra Frisklivsdosetten til andre nordnorske kommuner?
Oppdragsgiver
Meløy kommune
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter