VO-banner II

Evaluering av volds- og overgrepslinjen

Velferd
Oppdragsgiver
Bufdir
Ledes av
Nordlandsforskning
Tidsrom
-

Nordlandsforskning gjennomfører på oppdrag av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet et forskningsprosjekt med tittelen "Evaluering av Volds- og overgrepslinjen".

VO-linjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Prosjektet vil analysere sentrale dokumenter knyttet til tjenesten, og gjennomføre både kvalitative intervjuer, og en spørreundersøkelse.