– VO-linjen er et viktig tilbud for mange

Foto: M / Unsplash
VO-linjen kan senke terskelen for å søke hjelp for personer som opplever vold i nære relasjoner, konkluderer forskerne etter å ha evaluert tjenesten. Illustrasjonsfoto: M / Unsplash

Volds- og overgrepslinjen bør videreføres i sin nåværende form. Det er forskernes anbefaling etter å ha evaluert tjenesten.

Volds- og overgrepslinjen (VO-linjen) ble etablert i 2019 som en gratis og døgnåpen landsdekkende hjelpelinje for personer utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. – Vi vet at det ofte tar tid for dem som er utsatt for vold å erkjenne det som skjer. En slik telefontjeneste vil være viktig for mennesker i svært tøffe situasjoner. Jeg håper den vil senke terskelen for å be om hjelp, sa likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm da VO-linjen ble lansert.

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Nordlandsforskning nå evaluert tjenesten og konkluderer med at VO-linjen fungerer etter formålet og bør videreføres.

– VO-linjen er et viktig tilbud for mange. Tjenesten kan senke terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet, sier Fredrik Langeland, seniorforsker ved Nordlandsforskning.  

– Mange som tar kontakt opplever å få hjelp, støtte og anerkjennelse for de erfaringene de har hatt i situasjoner der de har opplevd å stå alene, sier han.  


Anonymitet svært viktig 

VO-linjen er en anonym tjeneste. Det gir både fordeler og ulemper.  

– Anonymiteten er viktig for brukerne, det gir trygghet. Tjenesten har verken tilgang til telefonnummer eller IP-adressen til brukerne, sier Langeland.  

– Dette gjør at tilbudet når ut til personer som ellers ikke tar kontakt med hjelpeapparatet, sier han.   

Likevel, anonymiteten betyr også at de som jobber i VO-linjen ikke har mulighet til å gripe direkte inn i brukernes situasjon.  

– VO-linjen kan gi anbefalinger, lytte og støtte, og lose folk videre i systemet, men ikke mer enn det, sier Langeland.  

– På grunn av fordelene anonymitet gir, anbefaler vi likevel ikke å endre på denne praksisen, sier han.  

 

Vil beholde dagens organisering 

VO-linjen driftes av Krisesentersekretariatet i samarbeid med Oslo Krisesenter. I rapporten kommer det frem ulike synspunkter på denne organiseringen.  

– Noen mener at tjenesten kunne vært et nasjonalt nummer, der brukerne kommer i direkte kontakt med ulike krisesentre rundt omkring i landet. Men i så fall risikerer man potensielt å miste anonymitetsfordelene, sier Langeland.  

– Vi anbefaler at organiseringen fortsetter som i dag. Når man først har bygd opp et fagmiljø og en velfungerende tjeneste basert i Oslo, er det ikke logisk å endre på dette.  

 

Chatfunksjon godt mottatt  

Tjenesten består ikke bare av et telefonnummer, VO-linjen har også en chat. Dette tilbudet ble innført i 2021 og vurderes som viktig for tjenestens tilgjengelighet.  

– Samtidig forteller de ansatte at chatten har ført til at en ny type brukere tar kontakt med tjenesten, sier Langeland.  

– Det har ført til et økt fokus på seksuelle overgrep, særlig i barndommen. Dette er et tema som tjenesten har måttet øke sin kompetanse på, noe som synliggjør behovet for at de som driver VO-linjen får relevant kompetanseheving.  

Forskerne som har evaluert tjenesten, foreslår dessuten å utvide åpningstiden til chatten. I dag er den åpen mandag til fredag 09:00 – 20:00.  

– Noen mener at chatten bør være et døgnåpent tilbud, men det blir kostbart og er heller ikke noe de som jobber i tjenesten ønsker. Vi anbefaler istedenfor at man ser på muligheten for å utvide åpningstidene noe, sier Langeland.  

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev