Digi Bodø

Velferd

Bodø kommune har siden 2011 arbeidet med å digitalisere hjemmetjenesten hvor målet er en fullt ut digitalisert tjeneste inn 2018. I tillegg arbeider kommunen nå aktivt med også å digitalisere den institusjonsbaserte omsorgen. Nordlandsforskning skal ved å følge utviklingen og implementeringen av digitaliseringsarbeidet i Bodø kommune bidra med kunnskap om implementering av velferdsteknologi.

Videre vil prosjektet bidra til å spre kunnskap og erfaring fra arbeidet i Bodø til andre kommuner i Nordland.

Den overordnede problemstillingen for følgeforskningsprosjektet er todelt:
Hvilke betingelser må være til stede for å lykkes med å digitalisere og ta i bruk velferdstjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren?

Hva kan andre kommuner i Nordland lære av Bodø kommune sitt arbeid med digitalisering og velferdsteknologi?

Oppdragsgiver
Bodø kommune
Prosjektleder
Tidsrom
-
Forskere

Del:

FacebookLinkedInTwitter