Complete - Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i den videregående skolen

Lokalsamfunn
Velferd

Forsknings- og utviklingsprosjekt for å bedre gjennomføring og nærvær i videregående skole.

Prosjektet skal prøve ut to tiltak, Drømmeskolen og Nærværsteam, i fire fylkeskommuner. Drømmeskolen er et utprøvd og etablert universelt helsefremmende program som har til hensikt å sikre gode overganger for elever inn i videregående skole. Nærværsteam er et målrettet tiltak for å forebygge frafall og er særlig rettet mot psykososial oppfølging av enkeltelever i videregående skole. Tiltaket består av en forsterket, forebyggende elevtjeneste i form av et Nærværsteam. Nordlandsforskning følgeforsker implementeringen av begge tiltakene.

Prosjektleder er Torill Larsen fra Universitetet i Bergen. Ragnhild Holmen Waldahl er prosjektleder ved Nordlandsforskning. 

LES MER:

Prosjektets offisielle nettside

Delrapport 1

Artikkel: COMPLETE – a school-based intervention project to increase completion of upper secondary school in Norway: study protocol for a cluster randomized controlled trial

Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II
Forsker II
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter