Aldring i rurale strøk

Velferd

Forskningsprosjektet skal gi kunnskap om hvordan aldringen i kommuner med en høy andel framtidige eldre vil fortone seg.

Prosjektet skal intervjue personer i aldersgruppen 55+ om sine fremtidsbilder som eldre i et utvalg rurale kommuner i Nord-Norge. Prosjektet skal også få frem kommunenes tiltak og planer, og begrunnelser for hvordan de planlegger. Prosjektet vil bruke en “gap-modell” for å analysere forholdet mellom personer 55+ sine forventninger og kommunenes tiltak og planer.

Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Tidsrom
-
Forskere
Forskningsleder / Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter