Nyhetsarkiv

  • Foto: Hajran Pambudi / Unsplash

    Nordlandsforsknings evaluering av straffereaksjonene «Ungdomsstraff» og «Ungdomsoppfølging» ligger til grunn for pågående endringer i lovverket.

  • Barneombudet er både en person og et kontor. Personen heter Anne Lindboe. Foto: Marius Hauge

    Ann Kristin Eide og Therese Andrews skal presentere sin forskning på ungdomsstraff.

  • To år inn i følgeforskningen av nye straffereaksjoner for ungdom, anbefaler forskerne hurtigere oppstart av oppfølgingen etter lovbrudd og bedre ivaretakelse av gjenopprettende prinsipper.

  • Therese Andrews og Bjarne Lindeløv med rapporten om interkommunalt barnevern.

    Et større fagmiljø er en viktig grunn til at mange kommuner samarbeider om barnevern. Forskerne Therese Andrews, Bjarne Lindeløv og Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har studert disse samarbeidene. De finner at kvalitet i barneverntjenesten ikke nødvendigvis henger sammen med størrelse på tjenesten.