President Grete Hovelsrud

President Grete Hovelsrud 1
Grete Hovelsrud er klar for presidentembetet i IASSA. Foto: Thoralf Fagertun

Den internasjonale foreningen for samfunnsvitenskapelig arktisk forskning har valgt sin første norske president.

I helga ble det klart: 1. september overtar Grete Hovelsrud som president i IASSA (International Arctic Social Sciences Association).

Dermed flyttes sekretariatet til Bodø i tre år. Hovelsrud er klar for det ærefulle presidentembetet.

– Dette blir et glitrende samarbeid mellom Nordlandsforskning og Nord universitet. Vi skal ta ledelsen i hvordan samfunnsvitenskapen i Arktis formes, inkluderer og finansieres, sier hun.

– Vi skal jobbe mye med urfolksspørsmål og samproduksjon av kunnskap. Vi skal øke deltagelsen fra humaniora og kunstfagene og vi skal sette Bodø og Norge på kartet som en hub for samfunnsvitenskap i Arktis og nordområdene.

 

Vil involvere lokalsamfunn

I sin tale før valget la Hovelsrud vekt på flere satsingsområder som skal på agendaen under hennes ledelse de neste tre årene, blant annet rekruttering og utdanning av flere samfunnsvitenskapelige arktiske forskere.

– Vi er dessuten opptatt av å involvere urfolk i utforming og design av forskningsprosjekter, sier Hovelsrud.

– Forskere, urfolk og andre som lever i Arktis må jobbe sammen helt fra idéstadiet og min erfaring er at de mest relevante forskningsideene finnes i lokalsamfunnene.

 

Sentral for arktisk forskning

Iselin Marstrander, administrerende direktør i Nordlandsforskning, ser på tildelingen av presidentskapet som en stor ære både for Hovelsrud og hennes arbeidsgivere.

– Dette er en stor dag både for Grete og Nordlandsforskning, og en anerkjennelse av det omfattende arbeidet vi har lagt ned gjennom mange år, sier Marstrander.

– Vi er vertskap for IASSA som organisasjon, sammen med Nord universitet. Det er et stort privilegium å være så sentral i arbeidet og utviklingen av samfunnsvitenskapelig forskning i Arktis.

 

Del:

FacebookLinkedInTwitter