Beskriver Nordland for nytt forskningsfond

Article Id
5976
Source site
Folk og infrastruktur er to av utfordringene offentlig sektor må ta tak i i fremtidens Nordland. Foto: Ernst Furuhatt / nordnorge.com
Folk og infrastruktur er to av utfordringene offentlig sektor må ta tak i i fremtidens Nordland. Foto: Ernst Furuhatt / nordnorge.com

I et nytt notat gjennomgår Nordlandsforskning status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland. Notatet bidrar med kunnskap til det nye regionale forskningsfondet i fylket.

Fra 1. januar i år ble RFF Nord-Norge erstattet av RFF Nordland og RFF Arktis (Troms og Finnmark).  

Notatet skal gi det nye styret i RFF Nordland en oversikt over fylkets forskningsbehov knyttet til offentlig sektor, som i Nordland omfatter både kommuner, fylkeskommune og statlige virksomheter. Nordlandsforskning fikk i oppdrag av Nordland fylkeskommune å beskrive status og utviklingstrekk, samt forutsetninger for forskning og innovasjon, i offentlig sektor i Nordland. 

– Demografi, kommunal utvikling, og kompetansebehov og tilgang på arbeidskraft i Nordland er sentrale utviklingstrekk som vi gjør rede for i notatet, sier Ragnhild Holmen Waldahl, forskningsleder ved Nordlandsforskning og forfatter av notatet.

­– Løsningene krever en mer kunnskapsbasert og innovativ offentlig sektor og et bedre samspill mellom offentlig sektor og forskningsmiljøene.

Del:

FacebookLinkedInTwitter

Meld deg på Nordlandsforsknings nyhetsbrev