Kunnskapsgrunnlag for forskning og innovasjon i og for offentlig sektor i Nordland

Temanotatet beskriver status og utviklingstrekk ved offentlig sektor i Nordland, samt forutsetninger for forskning og innovasjon i offentlig sektor i Nordland.

Dette notatet er et resultat av et oppdrag finansiert av Nordland fylkeskommune. Notatet er ment å fungere som et kunnskapsgrunnlag for området samfunnsutvikling og fornyelse av offentlig sektor der hensikten er å danne grunnlag for et bestillingsbrev til styret i det nye regionale forskningsfondet for Nordland.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern