Illustrasjon: Martin Losvik
Illustrasjon: Martin Losvik

Næring

Forskningsgruppa for næring forsker på et bredt sett av problemstillinger knyttet til næringsutvikling, offentlig tjenesteutvikling og regional utvikling. Vi har et særlig fokus på regioner som har et naturressursbasert næringsliv.
Forskningsgruppen Næring består av ni seniorforskere med bakgrunn fra økonomi, bedriftsøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og sosiologi. Sentrale forskningsfelt er regional- og næringsutvikling (spesielt knyttet til Norge og nordområdene), innovasjonsprosesser både i privat og offentlig sektor, sosiale- og økonomiske perspektiver på teknologiutvikling (inkl. ansvarlig forskning og innovasjon), omstilling til bærekraft og sirkulærøkonomi, institusjonelle rammebetingelser, og ikke minst virkemidler og insentiver.

Gruppen leder flere forskningsprosjekter, med finansiering fra oppdrag fra fylkeskommuner og kommuner, Norges Forskningsråd og EU gjennom Horisont2020. Næringsgruppen jobber tett med de to andre forskningsgruppene (Miljø og Velferd), og har også godt samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet, samt private og offentlige aktører.

Viktige næringer for gruppas forskning er alge, avfall, bygg, energi, industri, reiseliv og sjømat.
Kontaktpersoner
  • Bjarne Lindeløv. HYBES. Foto: Marta Anna Løvberg

    Gjennom forskningsprosjektet HYBES skal Nordlandsforskning og Bodø kommune finne ut hvordan bygninger kan produsere like mye energi som de bruker.

  • Jarle Løvland. Foto: Thoralf Fagertun.

    Arctic Cluster Team (ACT) – hvor Nordlandsforskning er blant medlemmene – har blitt tildelt det europeiske GOLD-merket "Cluster Management Excellence".

  • Othelie Eriksen. Leder for Helgeland museum, avdeling Hattfjelldal.

    I fjor leste Othelie Eriksen Nordlandsforsknings rapport om Nordland i år 2050 og fikk en idé. Nylig åpnet en helt spesiell utstilling på Fjellfolkets hus i Hattfjelldal.