Illustrasjon: Martin Losvik
Illustrasjon: Martin Losvik

Næring

Forskningsgruppa for næring forsker på et bredt sett av problemstillinger knyttet til næringsutvikling, offentlig tjenesteutvikling og regional utvikling. Vi har et særlig fokus på regioner som har et naturressursbasert næringsliv.
Forskningsgruppen Næring består av ni seniorforskere med bakgrunn fra økonomi, bedriftsøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og sosiologi. Sentrale forskningsfelt er regional- og næringsutvikling (spesielt knyttet til Norge og nordområdene), innovasjonsprosesser både i privat og offentlig sektor, sosiale- og økonomiske perspektiver på teknologiutvikling (inkl. ansvarlig forskning og innovasjon), omstilling til bærekraft og sirkulærøkonomi, institusjonelle rammebetingelser, og ikke minst virkemidler og insentiver.

Gruppen leder flere forskningsprosjekter, med finansiering fra oppdrag fra fylkeskommuner og kommuner, Norges Forskningsråd og EU gjennom Horisont2020. Næringsgruppen jobber tett med de to andre forskningsgruppene (Miljø og Velferd), og har også godt samarbeid med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet, samt private og offentlige aktører.

Viktige næringer for gruppas forskning er alge, avfall, bygg, energi, industri, reiseliv og sjømat.
  • Ronny og Evgueni III

    Studentene fra Narvik lager IKT-løsninger for forskningsinstituttet. – Bra for dem og bra for oss, sier seniorforsker Evgueni Vinogradov.

  • Foto: Kristin Folsland Olsen / nordnorge.com

    Vi er i vekst og søker nå en ny forsker til vårt kontor på kaikanten i Svolvær.

  • Skal nye Bodø se slik ut? Eller helt annerledes? Det bestemmer du, hvis du besøker litteratursalen i Stormen lørdag 26. eller søndag 27. september. Illustrasjon: Bodø kommune

    Under Forskningsdagene inviterer forskningsprosjektet CityLoops barn i alle aldre til å bygge en modell av nye Bodø, ved å bruke materialer fra den gamle flyplassen.